SO Fryslân en haar scholen gaan zorgvuldig om met uw privacy en de privacy van de leerlingen. Voor een nadere toelichting zie: