SO Fryslân besteedt veel aandacht aan deze website. Wij streven ernaar de informatie op deze site zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk aan te bieden. Daarbij willen we de site zo eenvoudig en gebruiksvriendelijk mogelijk houden. De site is dan ook voortdurend in ontwikkeling. Suggesties, vragen of opmerkingen over de inhoud van de website kunt u via de contactpagina aan ons kenbaar maken.
Ook als u meent dat de site fouten bevat, niet volledig is of anderzijds verbeterd kan worden horen wij dit graag van u. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend en SO Fryslân kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze website.
Via deze website wordt ook toegang geboden tot websites en/of informatiebronnen die door derden worden aangeboden en onderhouden. SO Fryslân controleert de inhoud van deze websites niet en kan dus niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites.
De vragen die via deze website aan SO Fryslân worden gesteld, proberen we zo snel en zorgvuldig mogelijk te beantwoorden. Als de vragensteller antwoord via e-mail wenst, houden wij rekening met de privacy. Alle door de vragensteller gegeven informatie behandelen we vertrouwelijk.
De inhoud van de site is eigendom van SO Fryslân. De informatie is opgesteld door SO Fryslân tenzij anders is vermeld. De informatie kan vrijelijk gebruikt worden voor strikt persoonlijke doeleinden. Mocht u teksten willen overnemen voor andere doeleinden, of hyperlinks naar onze website willen maken, dan heeft u daarvoor onze toestemming nodig. Neem in dat geval contact op met de webredactie van SO Fryslân. Mocht u op deze website onjuistheden aantreffen, dan verzoeken wij u eveneens contact op te nemen met de webmaster.

SO Fryslân verzamelt geen persoonsgegevens, tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker SO Fryslân toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan en te gebruiken voor statistische doeleinden. SO Fryslân verzekert elke bezoeker met de grootste zorgvuldigheid om te gaan met persoonlijke gegevens conform de geldende wettelijke bepalingen en zal deze gegevens niet verstrekken aan derden.
Alle verstuurde e-mailberichten zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als het bericht niet voor u bestemd is, wordt u vriendelijk verzocht dit aan de afzender te melden. SO Fryslân staat door de elektronische verzending van de berichten niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud, noch voor tijdige ontvangst daarvan.