Stagesneuper is een initiatief van SO Fryslân om de mogelijke uitstroom van dagbesteding en beschut werk in kaart te brengen. Voor de uitstroom naar arbeid verwijzen wij naar www.stagemarkt.nl